King of Roofs

BANKERYDS TAKLÄGGARE AB

King of Roofs 2018 Bankeryds Taklggare
Juryns motivering: 
”Detta är vad King of Roofs handlar om! Oavsett tekniska utmaningar är resultatet oklanderligt.
Alla parter är nöjda och vi som förstår hantverket kan känna stolthet i att det är detta Monier Takpartner gör.”

ANDERSSON BYGG & TAKENTREPRENAD AB

King of Roofs 2017 Andersson Bygg och Entreprenad
Juryns motivering: 
”Denna takrenovering är ett fint exempel på gott takmannaskap. Genom känsla för byggnadens historia i det estetiska och hantverksskicklighet i alla delar, i det praktiska och affärsmässiga utförandet. Ett tak som estetiskt återställts till ursprungsskick men tekniskt uppgraderats för framtiden.”

DM TAK AB

King of Roofs 2016 DM Tak AB
Juryns motivering: 
"Ett tak med stora utmaningar, gällande allt från taklutningen till takfotskilen. Materialvalet är väl genomtänkt, både vad det gäller val av takpanna som val av taksäkerhet. Arbetet är utfört med stor yrkesskicklighet, vilket resulterat i ett mycket vackert tak. Och nog så viktigt, en väldigt nöjd slutkund.”

DTC MARK OCH BYGG AB

King of Roofs 2015 DTC Mark och Bygg AB
Juryns motivering: 
”Ett projekt med alla tänkbara utmaningar. Allt från utsattheten från vädrets makter till begränsningar till följd av kulturminnesmärkning. En entreprenör som visat prov på stor skicklighet, inte bara gällande hantverket utan i projektets alla delar. Resultatet är vackra tak av högsta kvalité.”

PLÅTSLAGARELIND AB

King of Roofs 2014 Plåtslagarelind AB.jpg
Juryns motivering: 
”Denna takomläggning är ett skolexempel på framgångsrikt värv. Struktur, kontroll, hantverksskicklighet och fingertoppskänsla genom hela affärs- och byggprocessen, vilket resulterat i en mycket nöjd kund och inte minst ett vackert tak. Detta är kvalité.” 

VIKENS PLÅT & TEGEL AB

King of Roofs 2013 Vikens Plåt och Tegel AB.jpg
Juryns motivering:
”Ett mer utmanande takprojekt än detta är svårt att finna. En byggnad av riksintresse med stort kulturvärde. Stringenta krav på att material och utförande skall vara identiska med de ursprungliga från tiden för byggnadens uppförande. Ett flerårigt engagemang från entreprenören har slutligen resulterat i ett fantastiskt vackert tak, belagt med en handslagen kopia av det ursprungliga takteglet.”

PETER BYGGARE

King of Roofs 2012 Peter Byggare.jpg
Juryns motivering:
Ett osedvanligt komplicerat tak med alla tänkbara försvårande detaljer. Renoverat med känsla, stil och skicklighet utan några genvägar.Ett lysande exempel på hur vackert ett tak kan bli med rätt material, stor omsorg och hantverksskicklighet. 

SVENSKA TAKBELÄGGNINGAR AB

King of Roofs 2011 Svenska Takbeläggningar AB.jpg
Juryns motivering:
"Ett äldre tak med flera utmaningar, anslutningar och kompletterande produkter, renoverat med ett modernt taktegel. Slutresultatet utstrålar elegans och kvalitet, samtidigt som man har lyckats bevara den gamla stilen."

RUNDGRENS BYGG & SNICKERI AB

King of Roofs 2010 Rundgrens Bygg och Snickeri AB.jpg
Juryns motivering:
"Efter noggrant övervägande har vi funnit ett tak som på ett  utmärkt sätt visar hanverkarens  skicklighet att lägga klassiska tegelpannor med optimalt läktavstånd och där aktuella krav på taksäkerhet har en elegant lösning."

Hedersomnämnande gick till Peter Byggare för visad skicklighet att klara av ett komplicerat tak med anpassningar till byggnadens originalutförande.

SVENSKA TAKBELÄGGNINGAR AB

King of Roofs 2009 Svenska Takbeläggningar AB.jpg
Juryns motivering:
"Ett mycket bra exempel på en komplicerad takrenovering med klassiska tegelpannor där resultatet visar mångfalden av ett tak och hur det balanserar byggnadens helhet."

FORKARBY SNICKERI & ENTREPRENAD AB

Juryns motivering:
"Ett tak med många detaljer som kräver sitt hantverk av en professionell takläggare. Med val av takpannor som passar både byggnaden och närmiljön har takläggaren skapat en helhet där Vittinge taktegel kommer till sin rätt."