MONIER PROJEKT

Är du bygghandlare, entreprenör, byggherre, hustillverkare, arkitekt eller byggkonsult? Då ska du ta hjälp av Monier Projekt.
 • Monier Projekt mängdar projektet -> tidsbesparande
 • Moniers kompetens - trygghet
 • Personlig service från beräkning till offert och order
 • Teknisk support
 • Uppföljning
 • Projektpärm
Vi erbjuder följande tjänster: 

1. PROJEKTERING 

Framgångrika takprojekt börjar ofta med ett startmöte för alla inblandade parter. Vår kompetens förenklar din process genom regelverk och branschstandarder.
Vi erbjuder även sambesök av vår representant på byggarbetsplats under projekttiden.
 

2. PROJEKTGENOMGÅNG 

Vårt projektkontor hjälper dig med mängdberäkningar och rådgivning kring taksäkerhet samt detaljlösningar.
Du får Moniers unika 15-åriga Tätt Tak-garanti som garanterar ett bra resultat och nöjda kunder. 
 

3. GENOMFÖRANDE 

Projektkontoret jobbar aktivt med alla inblandade parter. Detta för att bl.a genom leveransplaner kunna säkerställa effektiv logistik så att rätt sak levereras i rätt tid. 
Efter avslutat projekt sammanställer vi en projektpärm med bl.a följande innehåll:
 
• Garantibevis
• Produktdatablad
• Byggvarudeklarationer
• Underhållsvägledning 
 
För att hjälpa er behöver vi:
 • Produktnamn och kulör
 • Takplansritningar
 • Sektionsritningar
 • Skalenliga fasadritningar
 • Fastighetsfördelning

KONTAKTA OSS 

Monier Projekt finns tillgängligt måndag-fredag 08:00-16:30.
 
08-555 661 40