Taklim

Används för skarvklistring av asfaltsbaserad takpapp eller limning avplåtar och beslag. Används även som tätningsmassa där behov av elastiskfog finns, t ex vid fogning av plåtintäckningar. Härdningstid 8 dygn.0,3l i patron, åtgång 0,3l/5lpm.