Icopal Flexilight Prima

Flexilight PRIMA är utvecklad för svenska klimatförhållanden.Därför är stommen belagd med asfalt med polymertillsats somgör att materialet förblir elastiskt även vid låga temperaturer.

Produktfördelar

  • Formatet bidrar till snabb och säker montering med färreskarvar.
  • Ger tidsbesparing vid läggningen, särskilt på större takytor
  • Kan användas på taklutningar ner till 6°.
SPECIFIKATIONER Flexilight PRIMA är en vattenavledande underlagsduk som används påunderlag av trä under taktäckningar av överläggsplattor, t ex Decra,Shingel, betongpannor eller liknande. Flexilight PRIMA är tillverkad iSverige för våra specifika byggtraditioner och klimatförhållanden ochuppfyller kraven enligt AMA Hus JSC.61.1,2 x 25 m (30 m²) ytvikt 700 g/m²Pris per rulle