För att minska risken för fukt- och mögelskador krävs ett underlagstaksom andas, ett så kallat diffusionsöppet underlagstak. Det skyddar motregn och snö samtidigt som det släpper ut överflödig kondens inifrånhuset.