Infästning Clima Comfort

Skruv för infästning av Clima Comfort isoleringskiva.