Monier har ett unikt isoleringssystem riktat mot 1½-planshus från 60-och 70-talen. Systemet uppgraderar husets egenskaper avseendekomfort ochenergi på ett fuktsäkert vis.Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för atttilläggsisolera huset. Isolering kan spara mycket pengar för husägarenmen det är också bra för miljön. Uppvärmningen av våra hus står för enmycket stor del avvårt lands totala energiförbrukning och påverkardärmed vår miljö och vårt klimat på lång sikt.Att tilläggsisolera taket gör det varmare på övervåningen, vilketminskar temperaturskillnaderna i hela huset på vintern. Dessutom förbättras komforten även på sommaren. Ett av de kraftfullaste sätten att slippa att det blir kokhett på övervåningen på sommaren äratt isolera taket bättre. På så sätt förbättras boendemiljön året om.Med Moniers lösning isolerar man taket utifrån med isolersystem direktpå befintlig råspont. Det betyder att man behåller den tekniskalösningen avseende ventilation av vindsutrymmen, dvs minimalt medförändringar av huset.Därmed är det en enkel metod med små ingrepp ochminimal risk för fel.