Ventilationsbeslag

För ventilation av vindsutrymmen.Plåtbeslag med integrerat insektsnät för att läckagesäkrain eller utluftningar genom underlagstaket. Beslagettäcker upp till 3 hål med Ø 90mm.