Divowind

Diffussionsöppen vindduk som används i yttervägg utvändigt isolering föratt förhindra genomblåsning av isoleringen. Divowind har envattenavisande yta i klass W1. Produkten är tillverkad för nordiskaförhållanden och är P-märkt av Sitac.