Takstege

Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att man skakunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt.Takstegen är stabil och formgiven så att den smälter väl in i taketsyta. Stegen passar till alla former av tak och längd anpassas enkeltutan kapning.Takstegen är en del av Moniers universella taksäkerhetssystem. Takstegenansluts till Moniers Takfästen (undantag falsad plåt). Antaletkomponenter kan beräknas med hjälp av kalkylverktyg på www.monier.se.

377283672_Roof ladder step C Red.tif

Fotsteg taktrapp

Lösa detaljer att fästa på takstege för att få taktrappstege.

  • SPECIFIKATIONER: Lösa detaljer att fästa på takstege för att få taktrapp.