Takfästen är en del av Moniers universella taksäkerhetssystem. Takfästenmonteras på respektive taktyp (takpannor, papptak, profilerad stålplåt,slät stålplåt resp stående dubbelfalsad stålplåt) för anslutning motMoniers program av Taksäkerhetsanordningar.Vår nya, patenterade serie av takfästen innebär helt nya förutsättningarvid montage av säkerhetsprodukter på tak. Med den här serienhar viskapat ett starkt, universellt gränssnitt mot det som ska monteras påtaket; räcken, bryggor, snörasskydd m.m. Komponenternaär konstrueradeför att underlätta arbetet, tack vare de förmonterade pressbultarnaminimeras antalet lösa skruvar.Takfästena ivår produktserie lägger grunden till ett stabiltsäkerhetssystem och fungerar till alla typer av tak, såväl tegel- och betongpannetak,med råspont eller självbärande läkt, som plåt- och papptak. Eftersom montaget blir enklare går det också snabbare attfå ett tätt tak under byggtiden.