Snörasskydd

Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen därmänniskor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan detbli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högstakvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängderfrån taket. Finns även som 1,2 m villapaket.Snörasskyddet är en del av Moniers universella taksäkerhetssystem.Räckeskonsolerna med profildurksräcket monteras på valfritt konsolfäste(se Produktdatablad Takfästen), anpassat efter taktyp. Antaletkomponenter kan beräknas med hjälp av kalkylverktyg på www.monier.se.För villor finns samtliga komponenter samlade i villapaket 1,2 m alt 2,4snörasskydd.

377142672_Snowfence Pack 1,2 m Jönåker C Red.tif

Snörasskydd pkt 1,2m Jönåker/Zanda

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning. Skarvasutan extra tillbehör. Pris/paket.Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning förJönåkerpannan. Skarvas utan extra tillbehör. Pris/paket.
377144672 Snowfence Pack 2,4 m Jönåker C Red.tif

Snörasskydd pkt 2,4m Jönåker/Zanda

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning. Skarvasutan extra tillbehör. Pris/paket.
3771426377143672_Snowfence Pack 1,2 m Vittinge T11 C Red.tif

Snörasskydd pkt 2,4m Jönåker/Zanda

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning förVittinge T11. Skarvas utan extra tillbehör. Pris/paket.
377142672_Snowfence Pack 1,2 m Jönåker C Red.tif

Snörasskydd pkt 2,4m Vittinge T11

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning förVittinge T11. Skarvas utan extra tillbehör. Pris/paket.
377142672_Snowfence Pack 1,2 m Jönåker C Red.tif

Snörasskydd pkt 1,2m Vittinge E13

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning förVittinge E13. Skarvas utan extra tillbehör. Pris/paket.
377142672_Snowfence Pack 1,2 m Jönåker C Red.tif

Snörasskydd pkt 2,4m Vittinge E13

Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf infästning. Skarvasutan extra tillbehör.

  • SPECIFIKATIONER: Snörasskydd av profildurk. Komplett paket med erf. infästning förVittinge E13. Skarvas utan extra tillbehör. Pris/paket.
377140672_Snowfence grid 150, 1,2 m C Red.tif

Profildurksräcke

Profildurk för snörasskydd.

  • SPECIFIKATIONER: Profildurk för snörasskydd. 1,2m.Profildurk för snörasskydd. 2,4m.
377152672_Snow and Ice stopper Concr_TML C red.tif

Snöglidhinder

Litet, diskret och lättmonterat snöglidhinder. Används för att minimerasnö- och islglidning vid t ex ränndalar, ovanför huvar eller somkomplement till snörasskydd.

  • SPECIFIKATIONER: Litet, diskret och lättmonterat snöglidhinder Används för att mimimerasnö- och isglidning vid t ex ränndalar, ovanför huvar eller somkomplement till snörasskydd. Åtgång efter behov