Skyddsräcke för taklucka paket

Paketartikel som kompletteras med takfästen för resp takmaterial.Skyddsräcke för uppstigningslucka, takfönster mm. Kan monterasi U- eller L-form. max mått i U-form 1,2m x 2,1m.

SPECIFIKATIONER Paketartikel som kompletteras med takfästen för resp takmaterial.Skyddsräcke för uppstigningslucka, takfönster mm. Kan monteras i U-eller L-form. max mått i U-form 1,2m x 2,1m. Pris/paket