Livlinefäste

Ett livlinefäste kan rädda liv. Livlinefästet är för den som befinnersig på taket ska vara säker är det viktigt att livlinefästet sitter fastordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsviktvid eventuellt fall.För att den som befinner sig på taket ska vara säker är det viktigt attlivlinefästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av atthålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall.

 302560002_Safety line hook Pack C Red.tif

Säkerhetskrok för livlina pkt

Förankringspunkt för livlina på takpannetak oberoende av profil.Liten, diskret och lättmonterad. Åtgång 1 st per 5 m nock därtakbrygga eller nockräcke saknas.

  • SPECIFIKATIONER: Förankringspunkt för livlina på takpannetak oberoende av profil. Liten,diskret och lättmonterad. Åtgång 1 st per 5 m nock där takbrygga ellernockräcke saknas. Pris/paket