Glidskydd Paket

Fast stegsäkring för lös väggstege.Komplett paket med stegsäkringspar ochtillhörande infästning

SPECIFIKATIONER Fast stegsäkring för lös väggstege. Komplett paket med stegsäkringsparoch tillhörande infästning. Pris/pkt