Handräcke

302310001_Snow Barrier Pipe 3 m C Red.tif

Räckesrör 3m

Räckesrör för handräcke gångbrygga.

  • SPECIFIKATIONER: Räckesrör för handräcke gångbrygga.
 377196672_Handrail vertical L-bar C Red.tif

L-rör handräcke

Stödben för handräcke gångbrygga.

  • SPECIFIKATIONER: Stödben för handräcke gångbrygga.
377198672_Handrail end U-bar C Red.tif

Avslutsbygel Handräcke

Avslutningsbygel för handräcke gångbrygga.

  • SPECIFIKATIONER: Avslutningsbygel för handräcke gångbrygga.
377199672_Handrail collar C Red.tif

T-koppling Handräcke

Koppling mellan vertikalt L-rör och övre räckesföljare för handräckegångbrygga.

  • SPECIFIKATIONER: Koppling mellan vertikalt L-rör och övre räckesföljare för handräckegångbrygga.
 377200672_Handrail crossing collar C Red_3.tif

Krysskoppling Handräcke

Koppling mellan vertikalt L-rör och och nedre räckesföljaren förhandräcke gångbrygga.

  • SPECIFIKATIONER: Koppling mellan vertikalt L-rör och nedre räckesföljaren för handräckegångbrygga. Åtgång 1 st/L-rör
377200290_Handrail pipe clip.tif

Rörclips Handräcke

Infästning till vertikalt L-rör, för infästning av L-röret i bryggplan.Åtgång 2st/L-rör.

  • SPECIFIKATIONER: Infästning till vertikalt L-rör, för infästning av L-röret i bryggplan.Åtgång 2st/L-rör