Förhöjningssats skorstensplatå

Fästen till bryggplan 0,6m för att skapa en skorstensplatå. Ger enförhöjning om 250mm. Åtgång 1 st/bryggplan.

SPECIFIKATIONER Fästen till bryggplan 0,6 m för för att skapa en skorstensplattå. Ger enförhöjning om 250 mm. Åtgång 1st/ bryggplan.