Gång-/Takbryggor krävs där man behöver förflytta sig i sidled, t.ex.mellan stege och skorsten. Finns även som 1,2 m villapaket.Gångbryggan är en del av Moniers universella taksäkerhetssystem.Bryggkonsolerna med bryggplanet monteras på valfritt konsolfäste (seProduktdatablad Takfästen), anpassat efter taktyp. Antalet komponenterkan beräknas med hjälp av kalkylverktyg på www.monier.se. För villorfinns samtliga komponenter samlade i ett villapaket med 1,2 m takbrygga.