Bättringsfärg Taksäkerhet 25ml

För försegling av snittytor efter kapning av räcken, rör etc.

SPECIFIKATIONER För försegling av snittytor efter kapning av räcken, rör etc.