Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav påatt man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkertsätt. Börkompletteras med livlinefäste.Moniers lättmonterade bärläktssteg används på tegel- och betongpannetakpå byggnader medlåg fasadhöjd, t.ex. villor.