-1610172946.jpg
Moniers taksäkerhetsprodukter är enkla och snabba att montera. De vanligaste produkterna erbjuds även som praktiska paketlösningar.

Monier har godkända snö- och taksäkerhetsprodukter som snörasskydd, taksteg, glidskydd, plattformar, skyddsräcke med mera. Dessa produkter klarar alla byggnadstyper, takkonstruktioner, färger på pannor och kan anpassas till olika fasadhöjd.

Husägare ansvarar för att man på ett säkert sätt kan ta sig upp, arbeta och förflytta sig säkert på taket. Vi har ett väl testat och heltäckande taksäkerhetssystem för alla typer av tak, även för tak med plåt och papp. Du som husägare ska kunna känna dig trygg att taket är hållbart i många år.

Med taksäkerhetssystemet från Monier får varje tak den kombination av produkter som tillgodoser kraven på säkerhet. Vi erbjuder rätt säkerhetslösning för alla typer av tak, systemet passar lika bra för höga flervåningshus som för enfamiljsvillan.

Moniers patenterade serie av takfästen innebär helt nya förutsättningar vid montage av säkerhetsprodukter på tak. Med den här serien har vi skapat ett starkt, universellt gränssnitt mot det som ska monteras på taket; räcken, bryggor, snörasskydd m.m. Komponenterna är konstruerade för att underlätta arbetet, tack vare de förmonterade pressbultarna minimeras antalet lösa skruvar.

Moniers lösning för taksäkerheten är uppbyggd som ett modulärt system, vilket innebär flera fördelar. Med ett begränsat antal delar kan vi ta fram ett stort antal kombinationer. I flera avseenden har våra produkter också konstruerats för att förenkla arbetet vid montage. Hela systemet är utvecklat för att underlätta logistiken i alla led, från produktion till monterade säkerhetsprodukter.