M-Glue Lim

Speciallim för limning och fogningLämpligt för limning av passbitar mm.

SPECIFIKATIONER För limning av passbitar vid snedkapningar, samt limning avtätningskil.Åtgång ca 1 tub/25 st klots, 1 tub/12 st nockvid 8mm fog.Innehåll: 290 ml per tub. 12 st tuber/låda.Pris/tub.För infästning och tätning av Wakaflex® mot plåt, där motfallsskarv ejkan undvikas. Limmar även mot våta underlag.Innehåll 290mlper tub. 12 tuber/låda.Pris/tub.Speciallim för limning och fogningLämpligt för limning av passbitar mm.Innehåll 290ml per tub. 12 tuber/låda.Pris/tub.