Det är självklart mycket viktigt att pannorna sitter fast på taket ävennär det blåser och regnar. Monier har utvecklat speciella infästningartill varje panna, det vill säga spik, pannskruv, clips, krokar,nockklammer, tegellim med mera.