Monteringspaket

Monier Monteringspaket innehåller originaldelar för infästning (takpannaoch nockpanna) samt ventilation (nockband och fågellist). Enkelt attköpa, ett paket per 5 m nocklängd.

888201802  - Assembling Pack Jönåker Clay Red.tif

Monteringspaket Jönåker

Monteringspaket för sadeltak. Nytt modernt monteringspaket.Meterantalet avser nocklängd. Paket innehållande ett minstaantal infästnings- och tätningsprodukter ett normalt sadeltakkräver. Paketet innehåller rullnockband,pannkrok, nockskruvoch fågellist.

  • SPECIFIKATIONER: Monteringspaket för sadeltak. Nytt modernt monteringspaket. Meterantaletavser nocklängd. Paket innehållande ett minsta antal infästnings- ochtätningsprodukter ett normalt sadeltak kräver. Paketet innehållerrullnockband,pannkrok, nockskruv och fågellist. Pris/paket.
888202802 - Assembling Pack Vittinge Clay Red

Monteringspaket Vittinge

Monteringspaket för sadeltak. Meterantalet avser nocklängd. Paketinnehållande ett minsta antal infästnings- och tätningsprodukterett normalt sadeltak kräver.Paketet innehåller nockband, underspänne,fågellist och nockskruv.

  • SPECIFIKATIONER: Monteringspaket för sadeltak. Meterantalet avser nocklängd. Paketinnehållande ett minsta antal infästnings- och tätningsprodukter ettnormalt sadeltak kräver.Paketet innehåller nockband, underspänne,fågellist och nockskruv. Pris/paket.