Vinkelränna Underbeslag

Täckande längd 2400 mm. Monteras före underlagstak av armerad board,dukar etc