Vinkelränna Början

Start av ränndal. Ansluter mot hängränna