Det är viktigt att takkonstruktionen är torr och frisk, då håller taket längre. Börja med ett bra underlagstak. Nock och takfot är ocksåkänsliga delar på taket, då behövs nockband och fågellist. Förövergångar finns olika tätningar, till exempel Wakaflex.Även vid andra känsliga övergångar, som exempelvis vid takfönster, krävsatt du är noggrann och använder rätt material för tätning. Med bramaterialval och rätt installation ska de kritiska punkterna hålla likalänge som resten av taket. Se till att använda bra tätningsmaterial frånbörjan och undvik problem i framtiden.