Solenergitak

Braas PV Premium

HÅLLBARA TAK MED INTEGRERADE SOLPANELER

Nu har du möjlighet att uppgradera ditt hus med ett Monier solenergitak. Med integrerade solpaneler gör du en bra investering, både för din egen ekonomi och för miljön. 
Du kan välja emellan två lösningar, PV Premium och PV Indax.

Ladda ner vår broschyr om solenergitak som pdf här.

 

Få en prisuppskattning på solenergitak här.

HUR FUNGERAR ETT SOLENERGITAK FRÅN MONIER?

I ett solenergitak från Monier är solpanelerna en del av taket. Solenergitaket producerar miljövänlig el som används av huset där panelerna är uppsatta. Om elen inte används så går den ut på nätet, något som ägaren av solpanelerna får betalt för.

VAD SKILJER ETT INTEGRERAT SOLENERGITAK FRÅN MONIER FRÅN VANLIGA SOLPANELER?

Solenergitaket från Monier är utformat för att vara en del av ett vackert tak som höjer värdet och upplevelsen av ditt hus.
De takpannor som utgör ytskiktet på ett vanligt tak byts ut mot solpaneler som är testade med samma höga krav på täthet och beständighet som Moniers samtliga takprodukter. Med ett solenergitak från Monier är elkablarna placerade skyddat under tätskiktet som utgörs av panelerna. Det integrerade solenergitaket fästes i läkten som ett traditionellt tak med takpannor vilket innebär att det inte behövs några genomföringar i tätskikt för att fästa panelerna. Det minskar risken för läckage. Tack vare detta kan vi lämna ”Tätt tak garanti” i 15 år, något som vi är stolta över och som är unikt för Monier.

EKONOMI - VAD KOSTAR MONIERS SOLENERGITAK?

Ett solenergitak från Monier kostar mer än ett vanligt tak men solenergitaket kommer till skillnad från ett vanligt tak att producera el som har ett värde. Helheten blir att du får en betydligt bättre ekonomi med integrerade solpaneler än med ett traditionellt tak.

Bakom länken nedan hittar du två kalkyler med jämförelser mellan våra solenergitak och traditionella tak utan solpaneler. I kalkylerna har vi gjort en uppskattning av kostnader och intäkter på en typvilla med ett en takyta om 160 kvm och ett solenergitak med 10kW installerad efttekt (ca 70 kvm).

Här hittar du prisjämförelsen Monier solenergitak vs. traditionella tak.

VAD GÖR ETT SOLENERGITAK FÖR MILJÖN?

Ett solenergitak från Monier är positivt för miljön. När det är på plats producerar det el utan några som helst utsläpp. Räknar man in tillverkning och transporter och slår ut det över livstiden blir utsläppen ungefär en tredjedel av vad vanlig el från nätet orsakar (ca 45 gram per kWh att jämföra med Nordisk Elmix med 125 gram per kWh). I Sverige passar solenergi bra in i energimixen, eftersom vi har en stor del vattenkraft som kan användas som ett batteri och sparas till när solenergin inte kan producera. 

HUR SKAFFAR JAG ETT SOLENERGITAK FRÅN MONIER?

Moniers solenergitak innebär att du får en nyckelfärdig lösning från en leverantör som ger marknadens bästa garantier.
För att få en offert är första steget är att att fylla i uppgifterna i vårt webformulär. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter och bifogar ritningar för att vi ska kunna ge en korrekt offert.
Ett solenergitak från Monier installeras av våra solintegratörer som står för dimensionering och projektering samt våra solpartners som installerar solenergitaket och genomför allt det vanliga takarbetet. Som kund kommer du att ha en motpart som fakturerar hela taket på ett sammanhållet och enkelt sätt.

VILKA STÖD OCH SUBVENTIONER FINNS FÖR SOLENERGITAK?

I dagsläget finns ett bidrag på upp till 30% för kostnaden av solenergianläggningen som våra solintegratörer hjälper dig att ansöka om. För el som går ut på nätet så betalar staten 60 öre per kWh (upp till 18000 kr per år) genom en skattereduktion.
Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Få en prisuppskattning på solenergitak!

Monier solenergitak

PV Premium - hållbara, integrerade solenergitak från Monier