Nock, Valm och Takfot

Om du har en torr och frisk takkonstruktion kommer ditt tak att hållalängre. Därför är det viktigt att kasta ett extra öga på de mest utsattadelarna av taket: nock, takfot och genomföringar (där det sitter huvaroch avloppsluftare).

303910402_Figaroll PLUS.tif

Nockband Figaroll

Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan normalpannor ochnockpannor vid vågrät och valmad nock.

  • SPECIFIKATIONER: Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan normalpannor ochnockpannor vid vågrät och valmad nock. 5 rullar/låda.
303100006_Metalroll 3 260-320 Brown_02.tif

Nockband Metalroll 260-320mm

Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan taktegel ochnocktegel vid vågrät och valmad nock.

  • SPECIFIKATIONER: Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan taktegel ochnocktegel vid vågrät och valmad nock. 4 rullar/låda.
303101106_Metal roll 3 320-380 Brown.tif

Nockband Metalroll 320-380mm

Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan taktegel ochnocktegel vid vågrät och valmad nock.

  • SPECIFIKATIONER: Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan taktegel ochnocktegel vid vågrät och valmad nock. 4 rullar/låda.
303200102_Ridge Band 900 Red.tif

Plastnockband

Åtgång 2,3 st/m nock. Ventilerad tätningmellan normalpannor och nockpannor vid vågrät nock.

  • SPECIFIKATIONER: Åtgång 2,3st/m nock. Ventilerad tätning mellan normalpannor ochnockpannor vid vågrät nock.
303901502_Dryroll clayred01.tif

Nockband Dry Roll

Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan normalpannor ochnockpannor vid vågrät och valmad nock.

  • SPECIFIKATIONER: Rulle om 5 meter. Flexibel ventilerad tätning mellan normalpannor ochnockpannor vid vågrät och valmad nock. 5 rullar/låda.
302861270_Eave plate coated clay red.tif

Takfotsbeslag

Vändbart takfotsbeslag 150/50 mm.Täckande längd 1900 mm.Längd 2m.

  • SPECIFIKATIONER: Vändbart takfotsbeslag 150/50 mm. Täckande längd 1900 mm. Längd 2m.
307200180_Monier Birdbarrier 1 m Black.tif

Fågellist 1 meter

Åtgång: 1 st/m takfot. För monteringpå bärläkt i takfot.

  • SPECIFIKATIONER: Åtgång: 1 st/m takfot. För montering på bärläkt i takfot.
307411180_Monier Birdbarrier 5 m Black.tif

Fågellist 5 meter

För montering på bärläkt i takfot.Täckande längd 4,95m.

  • SPECIFIKATIONER: För montering på bärläkt i takfot. Täckande längd 4,95m.
307900180_Monier Bird Barrier Ventilated 1 m Black_2.tif

Fågellist Ventilerad 1 meter

Åtgång: 1 st/m takfot. För monteringpå bärläkt i takfot.

  • SPECIFIKATIONER: Åtgång: 1 st/m takfot. För montering på bärläkt i takfot.