Polar X-nock Valmad

Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsningmellan valmnockar

SPECIFIKATIONER Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan valmnockar.