Polar X-nock Vågrät

Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsningmellan horisontella nockar

SPECIFIKATIONER Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan horisontellanockar.