Polar T-nock

Används som övergång i 90-gradig trevägskorsning mellanhorisontella nockar.

SPECIFIKATIONER Används som övergång i 90-gradig trevägskorsning mellan horisontellanockar.