Pulpetpanna Gavel Vänster

För pulpettak och avslutning i dess övre högra hörn.

SPECIFIKATIONER För pulpettak och avslutning i dess övre vänstra hörn.