Zanda Arktis Halvpanna

Används för anpassning till takbredd, vidanslutning till valmnockar och vinkelrännorsamt för anpassning mot takgenomföringar

SPECIFIKATIONER Används för anpassning till takbredd, vid anslutning till valmnockar ochvinkelrännor samt för anpassning mot takgenomföringar. Antal/pall: 360st. Förpackning: 8 st.