Elegant Ändnock Slut

Avslutningspanna med gavelför horisontella nockar.

SPECIFIKATIONER Avslutningspanna med gavel för horisontella nockar.