X-nock Vågrät Typ 1

Används som övergång i 90-gradigfyrvägskorsning mellan horisontella nockar.

SPECIFIKATIONER Används som övergång i 90-gradig fyrvägskorsning mellan horisontellanockar.