T-nock Typ 1

Används som övergång i 90-gradig trevägskorsningmellan horisontella nockar

SPECIFIKATIONER Används som övergång i 90-gradig trevägskorsning mellan horisontellanockar.