Skarvnock Typ 1A

Dubbelfalsat nocktegel som används för att ändra nockensläggningsriktning.

SPECIFIKATIONER Dubbelfalsat nocktegel används för att vända nockens läggningsriktning.