Skarvnock Typ 1

Dubbelfalsat nocktegel som används för att vända nockensläggningsriktning.

SPECIFIKATIONER Dubbelfalsat nocktegel används för att vända nockens läggningsriktning.