Nockanslutningstegel

Används mellan nocktegel och taktegel för bästa funktion i nocklösningavseende ventilation, täthet och estetik.

SPECIFIKATIONER Täckande yta som taktegel. Används mellan nocktegel och taktegel förbästa funktion i nocklösning avseende ventilation, täthet och estetikÅtgång: 8 st/lpm nock. 216 st/pall 6-pack.