Nockanslutning Gavel Vänster

Nockanslutning med format som vänster gaveltegel.

SPECIFIKATIONER Nockanslutning med format som vänster gaveltegel.