Nockanslutning Gavel Höger

Nockanslutning med format som höger gaveltegel.

SPECIFIKATIONER Nockanslutning med format som höger gaveltegel.