Grennock

Används som avtäckning mellan horisontell och valmad nock.

SPECIFIKATIONER Används som avtäckning mellan horisontell och valmad nock.