Nortegl genomföringstegel

Taktegel förberedd för genomföring avexempelvis avloppsluftning. Kompletteras dåmed avloppsluftare

SPECIFIKATIONER Taktegel förberedd för genomföring av exempelvis avloppsluftning.Kompletteras då med avloppsluftare.