Täcklock Gavel

Täcklock som används tillsammans med ändnock då gavelpannor används.

SPECIFIKATIONER Täcklock som används tillsammans med ändnocken då gavelpannor används.