Bättringsfärg Tegel

Glaserat tegel är känsligt för stötar. Mindre skador ej synliga vidbetraktande av tak från mark åtgärdas inte. Bättringsfärg används vidstörre skador samt vid skärningar av skråkanter. 0,2l/burk.

Produktfördelar

  • Glaserat tegel är känsligt för stötar. Mindre skador ej synliga vidbetraktande av tak från mark åtgärdas ej. Bättringsfärg används vidstörre skador samt vid skärningar av skråkanter.
SPECIFIKATIONER Glaserat tegel är känsligt för stötar. Mindre skador ej synliga vidbetraktande av tak från mark åtgärdas ej. Bättringsfärg användsvidstörre skador samt vid skärningar av skråkanter. 0,2 l/burk.