EN SUND INVESTERING

Monier utvecklar och erbjuder takprodukter som hjälper konsumenten att skapa miljö- och energimässiga förbättringar. Samtidigt jobbar vi ständigt med att minimera vår egen påverkan på miljön – i allt från materialval till produktion och transport.

NATURNÄRA TAKPANNOR

Vår lertegelpanna innehåller endast lera från åkrar i nära anslutning till fabriken. Betongpannan innehåller bara cement, sand, vatten och kalk. Takpannorna har också en mycket lång livslängd och innebär en både miljömässigt och ekonomiskt sund investering.

ENERGI - VÄRD ATT TÄNKA PÅ

I vår fabrik i Jönåker har man bytt ut olja mot pellets för uppvärmningen, ett bättre miljömässigt alternativ. I Vittinge används numera gasol istället för olja och man återvinner värmen i produktionen. I samtliga processer strävar vi efter att hålla energiförbrukning och restprodukter till ett absolut minimum. Dessutom försöker vi så långt som möjligt att återanvända energi, till exempel genom spillvärme som värmer upp fabriker, och spillvatten som återinförs i produktionsprocessen.

TRANSPORTER

Huvudleverantör för våra transporter är DHL, som har ett väl utvecklat miljöfokus i sin roll som transportör. DHL följer ISO 14001 och över 75 % av deras transporter sker med EURO Klass 3 eller bättre.

GENOMLYSNING OCH CERTIFIERING

Monier har som målsättning att kvalitets- och miljöcertifiera samtliga fabriker enligt ISO-14001. Under år 2010 har vi låtit ÅF göra en fullständig genomlysning av alla våra fabriker för att säkerställa att vi på inga sätt frångår de lagar, regler eller riktlinjer som vi har att ta hänsyn till. 

FRAMTIDENS TAK

Att utveckla produkter som ligger i framkant vad gäller att bidra till hållbara och energieffektiva tak ser vi som en självklar uppgift. En av sådana produkter är vårt isolermaterial, ett effektivt sätt att minska byggnadens energiförbrukning. En annan mycket spännande produkt är våra solenergitak som tar solcellsenergin ett steg närmare att vara en naturlig del av det moderna taket.

 

DANTEGL_clayred_house_white_blue_sky.tif