HÄLSA & SÄKERHET

2170.jpg

Inom MONIER arbetar vi med den enda acceptabla målsättningen: inga olyckor, incidenter eller yrkessjukdomar.

 

RÄTTEN TILL EN BRA ARBETSMILJÖ

Alla anställda har rätt till en bra arbetsmiljö, samtidigt som alla förväntas bidra till en bra arbetsmiljö. Vi som arbetar på MONIER har därför visat vår delaktighet genom att skriva under vår hälsa- och säkerhetspolicy.

 

LOKALA OCH GLOBALA MÅL

Inom MONIER arbetar vi både med globala och lokala mål för arbetsmiljön. Exempel på ett av våra globala mål är ”Säkra stopp av maskiner vid underhållsarbeten” och lokalt vid våra produktionsanläggningar är trucktrafiken på våra lagergårdar ett prioriterat område.

 

LEDARSKAP FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Vi arbetar aktivt med så kallat ”säkert beteende program” och cheferna har genom synligt ledarskap på arbetsplatserna ett tydligt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Vi har även en heltidsanställd hälso- och säkerhetsrådgivare som arbetar med att stötta chefer och medarbetare i deras arbete för en säkrare arbetsmiljö.

 

FOKUS PÅ SÄKERHET OCH HÄLSA

Vi har genom att sätta fokus på hälsa och säkerhet, höjt medvetandet om risker och på så sätt lyckats minska antalet olyckor.

 

PROAKTIVITET OCH FRISKVÅRD

På Monier uppmuntras alla anställda att ta hand om sig själva, så att vi kan fortsätta att må bra och trivas på jobbet. Den som vill ha stöd i att bryta skadliga vanor erbjuds hjälp med detta, och alla anställda har rätt till bidrag för att hålla sig i god fysisk och psykisk balans.

 

SÄKERHET I PRODUKTSORTIMENTET

Monier utvecklar och säljer även säkerhetsprodukter som en del i våra taksystem. Vi säljer allt från produkter som underlättar för ventilationen för att undvika mögel och öka livslängden, till snörasskydd och säkerhetsanordningar för den som ska vistas på taket.