Juridisk information

Webbplatsen www.monier.se (”webbplatsen”) är utvecklad av BMI Group Management UK Limited, 20 Air Street 5th Floor London W1B 5AN, UK (”BMI”). BMI äger webbplatsen och dess innehåll, och driver även webbplatsen åt övriga företag i BMI Group. Genom att använda webbplatsen godtar du följande användningsvillkor.

Användningsvillkor

1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och det innehåll som tillhandahålls på den (text, bilder, animationer, logotyper, slogans osv.) skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. ANVÄNDNING, REPRODUKTION

Du får visa webbplatsen, ladda ned den, skriva ut den och använda de funktioner som tillhandahålls (t.ex. beställningar, jobbansökningar online). Alla former av ändring, återgivning, distribution eller att på andra sätt göra material tillgängligt kräver uttryckligt skriftligt tillstånd av BMI. Vid återgivning, vid distribution eller om material görs tillgängligt på andra sätt måste det innehåll som hämtas från webbplatsen åtföljas av en källhänvisning i följande form: ”Källa: www.monier.se” och ”© BMI Group Management UK Limited ".

3. LÄNKAR

Utan uttryckligt skriftligt tillstånd av BMI får du inte genomföra ändringar av webbplatsen eller dess innehåll. Du får länka till webbplatsen eller enskilda sidor på den från andra webbplatser på internet med vanliga metoder. Sådan länkning får inte ge ett felaktigt intryck beträffande upphovsrätten till webbplatsen och dess innehåll genom det sätt eller den typ av länkning som görs eller hur webbplatsen och dess innehåll visas (t.ex. genom visning på raden eller inbäddning i en annan webbplats med ramar). BMI förbehåller sig rätten att kräva borttagning av sådana länkar till webbplatsen. Alla eventuella befintliga externa länkar (dvs. länkar från webbplatsen till webbplatser från tredje part) har lagts upp endast för din bekvämlighet. Observera att när du använder sådana länkar lämnar du BMIs webbplats. Därför har BMI inget inflytande på innehållet på en sådan webbplats som öppnas via länken, och kan inte påta sig något ansvar för skador som kan uppkomma som resultat av att en sådan webbplats öppnas och visas, eller som resultat av nedladdning eller annan användning av dess innehåll. Om länkar från en webbplats från tredje part leder till BMIs webbplats betyder detta inte att BMI har godkänt innehållet på en sådan webbplats från tredje part eller är ansvariga för den.

4. FULLSTÄNDIGHET

BMI arbetar med största möjliga noggrannhet för att garantera att den information som finns på webbplatsen är korrekt, fullständig och relevant. Icke desto mindre rekommenderar BMI att all information kontrolleras så att den är korrekt innan den används. BMI påtar sig inget ansvar, inklusive skadeståndsansvar, för innehållet på webbplatsen eller för skador som uppkommer genom att webbplatsen visas, laddas ned eller används.

5. LAGRING AV PERSONLIGA DATA

Om du vill kontakta oss kan det bli nödvändigt att du överför vissa personliga data (t.ex. namn, e-postadress eller telefonnummer) som begärs på webbplatsen. För att kunna behandla din förfrågan eller beställning, och för att kunna skicka dig information och aktuella nyheter, kommer BMI att lagra och behandla sådana data i enlighet med gällande dataskyddslag. BMI kommer att hålla sådana data konfidentiella och endast göra dem tillgängliga för tredje part för att åstadkomma syftet med att de överförs till BMI. Sådana tredje parter som engageras av BMI lyder under dataskyddsregler som är jämförbara med BMI själva. Du kan när som helst invända mot lagring och behandling av dina data genom att skicka e-post till webmaster.group@monier.com.

6. INTEGRITETSPOLICY FÖR ONLINEANSÖKAN

På webbplatsen har du möjlighet att ansöka om jobb eller utbildningsplatser på företag i BMI Group online eller via e-post. Dataskyddsdeklarationen i denna Paragraf 6 gäller i tillägg till övrig juridisk information.

6.1 Dataöverföring

När du ansöker till BMI online eller via e-post tillhandahåller du BMI personliga data som namn, post- och e-postadress samt information gällande din utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer, certifieringar och annan information och dokumentation som vanligen används vid ansökningar om arbete. Det ligger i ditt eget intresse att endast röja sådana personliga data (till exempel etnisk bakgrund, politisk åskådning, medlemskap i en fackförening eller fysisk eller mental hälsa) som du uttryckligen vill att vi ska få tillgång till. Genom att skicka dina data godtar du att vi lagrar och använder denna information i enlighet med juridiska krav, användningsvillkoren för denna webbplats och denna dataskyddsdeklaration. När du använder ansökningsformuläret online kommer din information och dina filer endast att skickas till BMI efter att du har angett att du samtycker till att dina data samlas in, lagras och används i enlighet med denna dataskyddsdeklaration genom att markera motsvarande ruta i formuläret.

6.2 Lagring, användning och borttagning av data

Vi lagrar och använder dina data endast i syfte att registrera och behandla din ansökan, inklusive våra möjligheter att kontakta dig. Om din ansökan är framgångsrik kan den information och filer du skickat användas vidare i samband med din anställning. Annars kommer BMI att behålla dina data under 3 månader efter att ansökningsprocessen för den befattning det gäller har avslutats, för att kunna svara på eventuella frågor beträffande din ansökan. Efter denna period kommer dina data att tas bort. Om du har kryssat för motsvarande ruta i ansökningsformuläret, eller på annat sätt uttryckt i din ansökan via e-post att du samtycker till att dina data delas med andra företag i BMI-koncernen, kommer vi att skicka vidare din ansökan till sådana företag som kan ha lämpliga lediga platser. I så fall kommer dina data att lagras under upp till 12 månader.

6.3 Dataöverföring till tredje part

För att kunna behandla din ansökan förbehåller vi oss rätten att överföra din information och dina filer till rekryteringskonsulter eller liknande leverantörer av tjänster som vi kan ha engagerat för rekrytering. Sådana konsulter är bundna av dataskydd som är huvudsakligen identiskt med vårt. Till skillnad från ovanstående, kommer den information och filer du skickat som en del av din ansökan online inte att vidarebefordras till tredje part om du inte uttryckligen samtyckt till detta eller om vi är tvingade till det av ett domstolsutslag eller liknande.

6.4 Återkallande av ansökan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att lagra och använda insända personliga data. Detta träder i kraft i och med att återkallelsen tas emot. Skicka i så fall e-post till motsvarande personalavdelning (application@monier.com) eller dataskyddsansvarig på (hanno.schultze.enden@monier.com). Återkallande av din ansökan anses vara ett återkallande av samtycke på det sätt som avses ovan.

6.5 Kontakt

Om du har frågor beträffande din ansökan eller om dataskyddsfrågor kontaktar du application@monier.com.

7. COOKIES

Cookies är små filer som en webbplats lagrar på användarens dator eller mobila enhet när webbplatsen öppnas och används. De kan hjälpa webbplatsen att identifiera datorn respektive den mobila enheten vid nästa besök på webbplatsen. De gör att samverkan mellan användaren och webbplatsen går snabbare och enklare, och låter den som driver webbplatsen analysera användarens webbanvändning. Om du inte samtycker till detta kan du när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsare, antingen generellt eller bara för vissa webbplatser.

9. GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som tillåter analys av hur du använder webbplatsen. Den information som skapas av denna cookie om hur du använder denna webbplats kan skickas till en av Googles servrar i USA och lagras där. Innan någon information som skapas genom användandet av en cookie skickas till Google anonymiseras din IP-adress. Google kommer inte att länka din IP-adress till några andra data på Google. Google kommer att använda den information som samlas in åt den som driver den här webbplatsen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i anslutning till webbplatsen och internetanvändning till den som driver webbplatsen. Du kan förhindra att data samlas in som skapas av cookies relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och skickas till Google, samt Googles behandling av dessa data, genom att ladda ned och installera det tilläggsprogram till webbläsaren som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan hitta all information gällande dataskyddsriktlinjerna för Google Analytics på: support.google.com/analytics/answer/6004245.

10. VAL AV LAG

För alla juridiska tvister som härrör sig till användningen av denna webbplats och dess funktioner ska lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gälla. Den enda jurisdiktionen är, i den utsträckning detta är tillåtet, Frankfurt am Main.