Reklamationsformulär

Kontaktuppgifter anmälare

Kontaktuppgifter slutkund

Information

Är taket monterat i enlighet med Moniers gällande monteringsanvisning?
För att vi skall kunna behandla ditt ärende snabbt och korrekt, vänligen bifoga bilder. Max. storlek per bild 1 MB. Minimum en översiktsbild på taket samt en närbild som visar orsaken till reklamationen. Vid transportskada skall bild på skadat gods alltid bifogas.
Ingen fil vald
Ingen fil vald
Ingen fil vald